Termeni si condiții

Termenii si condițiile de mai jos se refera la navigarea sau înscrierile efectuate pe site-ul www.inforenergetica.ro si participarea la cursurile si evenimentele Societății de Inforenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Romana de Radiestezie, Societatea de Inforenergetica, Societatea de Infoenergetica Nord Est, Societatea de Inforenergetica Sud Est). 

Pentru a avea toate informațiile legate de condițiile înscrierii si participării la cursuri, va rugam sa citiți cu atenție cele de mai jos. In cazul in care aveți întrebări sau nelămuriri, va rugam sa folosiți datele de contact de la următoarea adresa: https://www.inforenergetica.ro/contact

  1. Vă vom notifica cu orice schimbare intervenită în Condițiile de utilizare prin afișarea pe site. Modificările astfel făcute sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site, în secțiunea Termeni si Condiții.
  2. Utilizarea de către dvs. a produselor, aplicațiilor, serviciilor, aplicațiilor software și site-ului www.inforenergetica.ro este guvernată de termenii prezentului document, excluzând însă alte servicii și termeni acceptați prin semnarea unor documente suplimentare.
  3. Cu excepția unor înțelegeri contrare încheiate în scris cu Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau o altă entitate din grup, contractul dvs. cu Societatea de Inforenergetică Centru Vest va include întotdeauna, cel puțin Termenii și Condițiile prevăzute în acest document. Acestea sunt denumite în continuare „Termeni și Condiții”.

Societatea de Infoenergetică Centru Vest este societate cu răspundere limitată înregistrata în Romania, având sediul social în Mun. București, Sectorul 4, Calea Văcărești, nr 209, Bl. 85A, et. 7, ap. 27, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14340/2012, cod EUID ROONRC J40/14340/2012, identificata prin cod unic de înregistrare 30983506.

Utilizarea de către dvs a informațiilor și cursurilor de pe site-ul www.inforenergetica.ro  (denumite în acest document în mod colectiv „Serviciile” și excluzând orice alte servicii care vă sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernată de termenii și condițiile prezentului document.

Curs de radiestezie/inforenergetică: program de dezvoltare personală prin inforenergetică și radiestezie proiectat, conceput și organizat către Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est). 

Training: program special referitor la dezvoltarea abilitaților și cunoștințelor individuale necesare îndeplinirii mai eficace a unor sarcini sau a procesului de evoluție personală, care se finalizează cu obținerea unei diplome de participare oferite de Furnizorul Cursului sau de partenerii acestuia.

Cursurile Autorizate si Training urile vor fi denumite in continuare Cursuri autorizate/Programe de formare profesionala si Trening-uri.

Furnizor de Curs: Prestatorul de servicii, denumit in continuare si Furnizor de formare profesionala, care asigura organizarea si livrarea unui Curs IE sau Training.

Cursant: beneficiar al programelor de formare profesionala sau Training (persoana fizica sau juridica).

Termen de eliberare Certificate / Diploma de Participare:  Aceste documente pot fi eliberate in format electronic sau letric fiind  eliberate către furnizorul de formare profesionala, de către Societatea de Infoenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Romana de Radiestezie, Societatea de Inforenergetica, Societatea de Infoenergetica Nord Est, Societatea de Inforenergetica Sud Est). 

Diploma de participare: document care atesta participarea la un Curs IE sau Training și finalizarea acestuia, fără însă a avea o recunoaștere sau acreditare oficială din partea autorităților competente.

Denumirea Comerciala a Cursului: reprezintă numele simplificat al denumirii oficiale a cursului, folosit în scopuri comerciale pentru o înțelegere și identificare mai ușoara de către un cursant sau potențial cursant.

Durata Cursului: interval de timp în care desfășoară un Program de Formare Profesionala sau Training.

Durata Contractului: Contractul intră în vigoare la data completării formularului de înscriere și achitarea avansului/taxei de curs, producând efecte pana la îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor contractuale.

Program Flexibil: Posibilitatea de a alege din mai multe tipuri de program de curs propuse. Odată finalizată înscrierea pentru un anumit tip de program, acesta nu se mai poate schimba.

Program de Curs: Plan de activitate în care sunt stabilite (în ordinea desfășurării lor) etapele propuse pentru o perioada dată, numărul ședințelor de curs (săptămânale, lunare, anuale), dar și intervalul orar, zilele de desfășurare sau locația.

Data Estimata: Este data estimativă de începere a unui Curs IE sau Training. Data exactă de începere a cursului este stabilită și comunicată în mod final către Cursant în momentul în care este atins numărul minim de participanți, stabilit de către Furnizor, pentru a putea fi posibilă demararea cursului.

Data de Începere: Este data oficiala de începere a unui Curs IE sau Training. Data de începere va fi comunicata celor ÎNSCRIȘI, într-o anumită grupă prin e-mail sau telefon, în cel mai scurt timp de la stabilirea acesteia, cu minimum o săptămână înainte de începerea cursului IE sau a trainingului.

Data până la care se fac înscrieri: Reprezintă data pana la care se fac înscrieri pentru următoarea grupa care trebuie sa înceapă cel mai repede cursul. Dacă numărul minim de participanți în grupă nu a fost atins, această dată poate fi reprogramată. Pentru a afla informații relevante despre o anumită grupă, dintr-un anumit oraș, cu un anumit tip de program de curs, vă rugăm să ne contactați prin e-mail.

Număr minim de participanți: reprezintă numărul minim de participanți, necesar, pentru a putea demara Cursul IE sau Trainingul și pentru a stabili Data de Începere a acestuia. Numărul minim de participanți este de 5 pentru cursurile cu prezență fizică, respectiv 2 pentru cursurile desfășurate în mediul online.

Locurile alocate reprezintă numărul maxim de participanți ce formează o singură grupă. Dacă numărul de potențiali participanți este mai mare, se pot forma grupe suplimentare.

Locurile disponibile reprezintă locurile libere ce pot fi ocupate pentru a putea fi completată grupa.

Actele necesare pentru înscriere sunt menționate pe pagina fiecărui Curs IE sau Training.

Condiții Minime de Acces: se referă la criterii minime ce trebuie îndeplinite pentru a putea participa la curs.

ORASUL de desfășurare a cursului IE sau trening-ului: Orasul de desfășurare a cursului IE sau trening-ului este menționat la secțiunea fiecărui curs IE /training in parte.

LOCATIA de desfășurare a cursului IE sau training: cursul IE sau trainingul se va desfășura online pe platforma menționată în contract cu parolă și user individuale specificate în contractul de Curs IE sau training.

Training ONLINE: Training-urile Societății de Inforenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Romana de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) ce se pot desfășura atât fizic cât și ONLINE. În cazul traning-urilor Online, pentru participarea sunt necesare:

Înscrieri și Modalitatea de Înscriere Online

Cursantul va putea alege cursul la care să participe, utilizând interfața site-ului www.inforenergetica.ro 
Cursantul poate accesa orice curs IE/training, din oferta disponibilă, în limita locurilor disponibile și a criteriilor stabilite pentru fiecare program în parte.

Daca a completat o adresa de email validă, cursantul va primi AUTOMAT (pe adresa de email introdusă) informații complete despre tipuri de program disponibile, trainer, modalități de plată, data de începere, dar și link-lul de înscriere ONLINE la cursul IE/training-ul respectiv.
Apăsând pe butonul “TRIMITE” Cursantul va fi înscris în sistemul informatic/baza de date si va primi e-mail-uri informative.

Pentru efectuarea unei înscrieri valide, cursantul va trebui să furnizeze anumite date personale pe care trebuie să le completeze în câmpurile Formularului de Înscriere ONLINE, dar și să accepte Condițiile de Participare.
Rezervarea și garantarea locului în cadrul unei grupe, se realizează în momentul achitării avansului cursului IE/training-ului, sau a cursului IE/trainingului integral si depunerea actelor necesare pentru înscriere. Doar în acel moment înscrierea se consideră finalizată.

Actele necesare pentru înscriere se pot trimite in format digital pe e-mail.

Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau altă societate din grup (Societatea Romana de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) are dreptul de a modifica fara vreo notificare prealabilă datele de desfășurare a programelor de formare profesională sau training-uri, trainerul precum și locația de desfășurare, în cazul în care acest lucru este impus de motive obiective.

Durata Contractului

Contractul intră în vigoare la data completării formularului de înscriere și achitarea avansului/integrala a cursului, producând efecte până la îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor contractuale.

Prețul și Modalități de Plata

Costul Cursului IE sau trening-ului: Prețul total al serviciilor prestate de către Societatea de Infonergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Romana de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) sunt exprimate în RON.

Valoarea TVA este 0 (zero).

Prețul exprimat este per Cursant.

Costul Cursului IE/training-ului, precum și modalitățile de plata pot fi modificate ulterior, cu acordul părților, prin acte adiționale.

Modalități de Plata:


Plata integrala. Se poate realiza prin transfer bancar sau prin Depunere numerar la Banca Transilvania. Veți primi pe adresa de email introdusă în formular o factură proformă cu suma de plata.

Este necesar să trimiteți dovada de plata pe e-mail la adresa plati@inforenergetica.ro

Protecția Datelor Personale si Politica de Confidențialitate:

Vă rugăm să citiți PARAGRAFUL PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL pentru a afla de ce și când vă colectăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranța și care sunt drepturile dumneavoastră în legătura cu o asemenea prelucrare conform legii.

Societatea de Inforenergetică Centru Vest, societate cu răspundere limitata înregistrata in Romania, având sediul in social in Mun. București, Sectorul 4, Calea Văcărești, nr 209, Bl. 85A, et. 7, ap. 27, București, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/1828/2015, identificata prin cod unic de înregistrare 34110660, precum si celelalte societati din grup (Societatea Română de Radiestezie S.R.L, Societatea de Inforenergetică S.R.L, Societatea de Inforenergetică Nord Est S.R.L, Societatea de Inforenergetică Sud Est S.R.L) respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal și consideră că deținerea ți prelucrarea acestor date trebuie să fie efectuată în deplină concordanță cu prevederile legale ale Regulamentului UE nr. 679/2016, de aplicabilitate generală și Directiva UE nr. 680/2016

Prin prezenta vă aducem la cunoștință modul în care vom utiliza aceste date în conformitate cu legea.

Scopul prelucrării datelor personale

Datele personale furnizate de dumneavoastră se vor utiliza în scopul participării dvs. la cursurile de studii inforenergetice, programe de formare, seminarii, activitați de informare, de promovare și alte activități de acest tip, organizate atât de societate cât și de societățile surori, parte din același grup.

Categorii de date personale privitoare la dumneavoastră prelucrate:

Pentru înscrierea și participarea la activitățile menționate mai sus, sunteți rugat/ă să completați formularele de înscriere/participare, cu urmatoarele date dupa caz: nume și prenume, locul și data nașterii, adresa de domiciliu/resedintă, serie și numar act de identitate, date despre starea civilă, nivelul studiilor , adresa, e-mail, telefon mobil, profesie. Este posibil sa fiți fotografiat sau pot fi realizate materiale video în cadrul evenimentelor defășurate către societate, materiale care pot fi utilizate ulterior pentru promovarea serviciilor noastre.

Datele vor fi colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le contin, sau transmiterea de catre persoana vizata pe suport informatic.

Destinatarii datelor personale privitoare la dumneavoastra:

Informatiile furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate pentru buna desfasurare a activitaților societății sau a societăților surori parte din același grup. În acest sens, pot avea acces la aceste date angajați, colaboratori sau alte persoane juridice cu care avem raport de colaborare/contract.

In acest sens Societatea de Inforenergetică Centru Vest, societate cu răspundere limitata înregistrata in Romania, având sediul in social in Mun. București, Sectorul 4, Calea Văcărești, nr 209, Bl. 85A, et. 7, ap. 27, București, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/1828/2015, identificată prin cod unic de înregistrare 34110660, precum și celelalte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie S.R.L, Societatea de Inforenergetică S.R.L, Societatea de Inforenergetică Nord Est S.R.L, Societatea de Inforenergetică Sud Est S.R.L), respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal și se obligă să asigure constant un nivel corespunzator de protecție a datelor cu caracter personal, respectând prevederile legale precum și masurile de securitate aplicabile.

Securitatea datelor personale privitoare la dumneavoastra:

Societatea de Inforenergetică Centru Vest, societate cu răspundere limitata înregistrata in Romania, având sediul in social in Mun. București, Sectorul 4, Calea Văcărești, nr 209, Bl. 85A, et. 7, ap. 27, București, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/1828/2015, identificată prin cod unic de înregistrare 34110660, precum și oricare altă societate din grup (Societatea Română de Radiestezie S.R.L, Societatea de Inforenergetică S.R.L, Societatea de Inforenergetică Nord Est S.R.L, Societatea de Inforenergetică Sud Est S.R.L), va asigura măsuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor furnizate de dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau dezvăluirii, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/27 aprilie 2016 și a Legii nr.677/2001, Regulamentul UE 2016/679

Beneficiarii serviciilor oferite de către Societatea noastră vor avea următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date (de a obține de la Societatea de Inforenergetică Centru Vest, societate cu răspundere limitata înregistrata in Romania, având sediul in social in Mun. București, Sectorul 4, Calea Văcărești, nr 209, Bl. 85A, et. 7, ap. 27, București, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/1828/2015, identificata prin cod unic de înregistrare 34110660, precum si oricare altă societate din grup – Societatea Română de Radiestezie S.R.L, Societatea de Inforenergetică S.R.L, Societatea de Inforenergetică Nord Est S.R.L, Societatea de Inforenergetică Sud Est S.R.L, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt sau nu prelucrate),

– dreptul de intervenție asupra datelor (de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor dumneavoastră incomplete sau inexacte),

– dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în alt scop decât cele menționate în prezentul formular.

– dreptul de a vă adresa justiției dacă apreciați că drepturile dumneavoastră nu sunt respectate, etc.

Pentru exercitarea oricaruia din drepturile dumneavoastră mai sus indicate vă rugăm să vă adresați cu o cerere scrisa, datată și semnată la sediu Societații de Inforenergetică Centru Vest, având sediul in social in Mun. București, Sectorul 4, Calea Văcărești, nr 209, Bl. 85A, et. 7, ap. 27, București, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/1828/2015, identificata prin cod unic de înregistrare 34110660,

Proprietatea intelectuală

Conținutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea Societății de Inforenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est), iar informațiile respective pot fi sub incidenta legilor interne sau internaționale de protecție a proprietății intelectuale.

Toate drepturile referitoare la proprietatea intelectuala sunt rezervate. Protecția se exercită asupra textelor, imaginilor și fotografiilor, precum și asupra altor elemente protejate de drepturi de autor.
Nu aveți voie (și nici nu puteți să permiteți nimănui altcuiva) să copiați, să modificați, să creați derivații, să efectuați activități de reverse engineering, să decompilați sau să încercați în orice alt mod sa extrageți codul sursă al site-ului www.inforenergetica.ro 

Utilizarea site-ului    www.inforenergetica.ro 

Orice vizitator/utilizator al acestui site poate vizita, copia, tipări ori distribui informații și documente publicate de Societatea de Infoenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est), prin intermediul acestui site, cu condiția să fie pentru uz personal; să nu facă obiectul unei activități comerciale, să fie pentru scopuri informative, să menționeze obligatoriu sursa Societatea de Infoenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Romana de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Inforenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est), (www.inforenergetica.ro ), indiferent de modul de utilizare.

Vizitatorul/Utilizatorul înțelege și este de acord să folosească site-ul www.inforenergetica.ro  numai în scopuri legale. Vizitatorul/Utilizatorul se obligă să folosească acest site fără a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site. Vizitatorul/Utilizatorul se obligă, de asemenea, să nu folosească și să nu permită vreunui terț să folosească acest site pentru a primi sau transmite materiale care contravin oricărei legi sau dispoziții legale in vigoare, de natură obscenă, amenințătoare, agresivă, defăimătoare.

Sunteți de acord să nu accesați (sau să nu încercați să accesați) nici unul dintre Servicii prin alte mijloace decât interfața oferită de Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est), cu excepția cazului in care vi s-a permis în mod specific să faceți acest lucru în cadrul unui contract separat cu Societatea de Infoenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est).

Cu excepția cazului în care vi se permite expres acest lucru în cadrul unui contract separat cu Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est), sunteți de acord să nu reproduceți, să nu duplicați, să nu copiați, să nu vindeți, să nu comercializați sau să nu revindeți Serviciile oferite în niciun scop.

Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil (iar Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau altă societate din grup – Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est – nu are nicio responsabilitate față de dvs. sau față de terți) pentru orice încălcare a obligațiilor dvs. prevăzute în Termeni și Condiții și pentru orice consecințe (inclusiv orice pierderi sau prejudicii pe care le poate suferi Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau altă societate din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) care pot apărea în urma unei asemenea încălcări.

Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) încearcă să mențină informațiile de pe acest site cât mai corecte, complete și actuale. Totuși, Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru eventualele elemente inadecvate legate de descrierea serviciilor, documentelor și alte caracteristici de orice natură ale serviciilor de pe site-ul www.inforenergetica.ro și nu garantează că informațiile sunt corecte, complete, actuale, de încredere ori fără erori.
Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau alta societate din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate să apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site-ul www.inforenergetica.ro sau a nefuncționării sau functionării necorespunzătoare a acestui site. Plata tuturor cheltuielilor adiționale legate de folosirea siteului http://www.inforenergetica.ro (inclusiv servicii telefonice si/sau Internet) intra în sarcina Vizitatorului/Utilizatorului.


Sunteți de acord că sunteți singura persoană responsabilă (iar Societatea de Infoenergetică Centru Vest sau alte societăți din grup – Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est – nu are/au nicio responsabilitate față de dvs. sau față de terți) pentru orice Conținut pe care îl creați, transmiteți sau postați atunci când utilizați Serviciile și pentru consecințele acțiunilor dvs. (inclusiv pentru orice pierdere sau prejudiciu pe care îl poate suferi Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est).

Răspunderea parților

Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea la timp sau îndeplinirea inadecvata, parțiala sau totală, a obligațiilor sale, dacă o astfel de neîndeplinire la timp sau îndeplinire inadecvată a fost cauzată din motive de forță majoră.

În cazul în care Beneficiarul nu continua sau nu finalizează cursul IE/training din motive imputabile acestuia, Beneficiarul nu are dreptul să solicite restituirea sumelor achitate Furnizorului de curs IE. În această situație, Furnizorul de curs IE are dreptul să solicite plata de către Beneficiar a sumelor restante dacă există astfel de debite restante. Beneficiarul nu are dreptul să solicite continuarea cursului IE/trainingului într-o alta perioada decât cea stabilita, sau cu o alta grupă, decât cu acordul expres al Furnizorului de curs IE

Furnizorul de curs IE răspunde pentru serviciile prestate în conformitate cu prezentul document.

În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile din Condițiile specifice de desfășurare a Curs IE/Training, Furnizorul de curs IE își rezervă dreptul, după caz, de a sancționa și a întrerupe participarea la curs a Beneficiarului, păstrând suma achitată până în acel moment de către acesta cu titlu de despăgubiri, notificând Beneficiarul.

În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile de plata în condițiile și la termenele stabilite, Furnizorul de curs IE își rezerva dreptul de a întrerupe participarea Beneficiarului la cursul IE/training, până la achitarea integrală a sumelor restante la plată.

Forța majora

Forța majoră exonerează de răspundere pârțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul document. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința parților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedica pârțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Pe perioada forței majore invocate, toate termenele se suspendă.
Doar dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe.

Soluționarea litigiilor

Părțile vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia desfășurării relațiilor contractuale.
Dacă rezolvarea pe cale amiabila nu este posibilă, Pârțile se pot adresa instanței de judecata competente, potrivit legii.

Notificări

Orice notificare va fi adresată în scris la datele de contact prevăzute în partea introductiva.

Reclamații. Soluționarea reclamațiilor:

Orice reclamație sau solicitare de informații va fi adresată de către Beneficiar în scris la datele de contact ale Furnizorului de Curs IE.
Furnizorul de curs IE va analiza reclamațiile sau solicitările supuse atenției de către Beneficiar, iar în cazul în care nemulțumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, Furnizorul de va depune toate eforturile necesare în vederea identificării unei soluții satisfăcătoare.
În cazul în care nemulțumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, dacă această situație nu este imputabila Beneficiarului, Furnizorul de curs IE va proceda la remedierea serviciului în termen de maximum 15 zile din momentul când Furnizorul de curs IE a constatat deficientele serviciului prestat.

Furnizorul de curs IE va răspunde reclamațiilor sau solicitărilor primite în legătura cu serviciul prestat, într-un termen ce nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acestora.

Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului document se completează cu prevederile legale aplicabile în materie și cele ale Codului Civil.
Termenii și Condițiile reprezintă un acord juridic dintre dvs și Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) și guvernează utilizarea de către dvs a Serviciilor și înlocuiește complet orice aranjamente anterioare dintre dvs și Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) în privința Serviciilor.
Sunteți de acord ca, daca Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau altă societate din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) nu exercită sau nu pune în aplicare un drept legal sau o compensație legală cuprins(ă) în acești Termeni (sau de care beneficiază Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau altă societate din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) conform oricărei legislații aplicabile, acest lucru să nu fie considerat ca o renunțare formală la drepturile Societății de Inforenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) și că drepturile sau compensațiile respective vor fi în continuare la dispoziția Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau a altei societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est).
Dacă orice instanța, cu jurisdicție de a lua hotărâri în acest caz, se pronunță în sensul ca una dintre prevederile acestor Termeni este nelegală, atunci prevederea respectiva va fi eliminată din cadrul Termenilor, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale Termenilor. Restul prevederilor din Termeni vor rămâne în vigoare și vor produce efecte în continuare.
Termenii și relația dvs cu Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau a unei alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) prevăzută în acești Termeni, vor fi guvernate de legislația română. Dvs și Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau altă societate din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din Romania pentru soluționarea oricărei dispute juridice care poate apărea din acești Termeni. Cu toate acestea, sunteți de acord ca Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau alta societate din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) să aibă dreptul de a solicita remedii bazate pe injoncțiuni (sau o formă echivalentă a unui demers juridic urgent) în orice jurisdicție.

Acceptarea Termenilor

Prin utilizarea efectiva a Serviciilor se consideră că ați citit, înțeles și acceptat prezenții Termeni și Condiții. Totodată, confirmați și acceptați faptul că Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) va considera utilizarea de către dvs a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor începând cu momentul respectiv.

Nu puteți utiliza Serviciile și nu puteți accepta Termenii daca nu aveți vârsta legal acceptabilă pentru încheierea unui contract cu Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau altă societate din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est), sau sunteți o persoană căreia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislației din Romania.

Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) poate modifica, revizui, îmbunătăți sau întrerupe furnizarea de informații sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fără a informa în prealabil în acest sens. Societatea de Inforenergetică Centru Vest sau alte societăți din grup (Societatea Română de Radiestezie, Societatea de Inforenergetică, Societatea de Infoenergetică Nord Est, Societatea de Inforenergetică Sud Est) își rezerva dreptul de a modifica – adăuga, șterge, completa, actualiza – în totalitate sau parțial acești Termeni și condiții fără un anunț prealabil. Aceste modificări intră în vigoare în momentul în care sunt publicate pe site-ul www.inforenergetica.ro și se consideră a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea în continuare a acestui site.